Informácie o GDPR - ochrana a spracovanie osobných údajov

Vážený zákazník,

jednou z našich priorít je ochrana osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Zaviedli sme preto opatrenia, aby sme mohli zaručiť diskrétnosť a bezpečnosť Vašich dát v reakcii na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, tiež známe ako GDPR.

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi Svadeko s.r.o., so sídlom Parcelná 10702/12, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, IČO: 53610202, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 150982/B, (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • Meno a Priezvisko
  • Email
  • Telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovi.
Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti s poskytovateľom údajov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Inému spracovateľovi sa údaje neposkytujú.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.